Zakres Usług
 1. Posegregowanie akt na zespoły i komórki organizacyjne w ramach każdego zespołu.
 2. Zakwalifikowanie dokumentacji do odpowiedniej kategorii archiwalnej.
 3. Klasyfikacja według rzeczowego wykazu akt.
 4. Weryfikacja opisu dokumentów.
 5. Oprawa dokumentów w tekturę litą o gramaturze 400g/m2 (3 razy grubsza niż skoroszyt) lub w pudła archiwalne.
 6. Zabiegi konserwacyjne, tj. pozbawienie akt części metalowych, plastikowych; wypięcie dokumentów z segregatorów, itd.
 7. Wydzielenie (brakowanie) akt kat. „B”, których okres przechowywania upłynął.
 8. Zapewnienie wywozu i zniszczenia dokumentów przeterminowanych wraz z wystawieniem stosownego certyfikatu zniszczenia.
 9. Sporządzenie ewidencji całej uporządkowanej i wybrakowanej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.
 10. Przygotowanie akt kat. „A” do przekazania właściwemu terytorialnie Archiwum Państwowemu.
 11. Doradztwo w zakresie właściwego wyposażenia archiwum zakładowego (składnicy akt) oraz sposobu gromadzenia i przekazywania dokumentów do archiwum.
 12. Pomoc w kontaktach z Archiwum Państwowym w przypadku jednostek będących pod jego nadzorem.
 13. Teoretyczne i praktyczne poinstruowanie pracownika, któremu podlega archiwum zakładowe (składnica akt) o sposobie prowadzenia i korzystania z archiwum.
 14. Systematyczny nadzór nad archiwum zakładowym (składnicą akt) w kolejnych latach.